a


a
{{stl_13}}a I {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. n ndm {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'litera zaczynająca alfabet; stanowi odpowiednik samogłoski {{/stl_7}}{{stl_8}}a {{/stl_8}}{{stl_7}}' {{/stl_7}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'samogłoska ustna, niska, obojętna' {{/stl_7}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}3. {{/stl_12}}{{stl_7}}'odpowiednik jedynki w numeracji porządkowej; służy także do wyróżniania jednej z dwu równorzędnych pozycji w numeracji liczbowej, np. 1 i 1a' {{/stl_7}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}4. {{/stl_12}}{{stl_7}}'oznaczenie (wielką literą) jednej z kilku grup krwi człowieka, zawierającej antygen A' {{/stl_7}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}5. {{/stl_12}}{{stl_7}}'skrót od ar': {{/stl_7}}{{stl_10}}5 a. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}\ {{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_13}}a II {{/stl_13}}{{stl_8}}spój. {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'łączy zdania lub ich części o treściach uzupełniających się bądź luźnych': {{/stl_7}}{{stl_10}}Zobaczyliśmy łąkę, dalej las, a na lewo płynęła rzeka. Na korytarzu czekała kobieta, a obok niej bawiło się dziecko. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'łączy zdania lub ich części o treściach przeciwstawnych, skontrastowanych, często z zaprzeczeniem drugiego członu': {{/stl_7}}{{stl_10}}Wydawało nam się, że to będą piękne wczasy, a nie jakaś prowizorka. To już więzienie, a nie dom. Spodziewał się wygód, a tymczasem zastał marny pokój. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}3. {{/stl_12}}{{stl_7}}'łączy zdania lub części zdań o treści przeciwstawnej z jednoczesnym uzupełnieniem; część tekstu po prawej stronie jest nieoczekiwana, stanowi zaskoczenie': {{/stl_7}}{{stl_10}}Robili to bardzo szybko, a jednak zrobili dobrze. Byliśmy przemoczeni od stóp do głów, a nikt nie zachorował na grypę. Miał osiemdziesiąt lat, a jeździł na rowerze jak młody. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}4. {{/stl_12}}{{stl_7}}'zestawia dwie cechy, dwa przedmioty, zdarzenia o wyraźnej opozycji członów': {{/stl_7}}{{stl_10}}Lingwistyka a filozofia. Warunki domowe a niepowodzenia uczniów. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}5. {{/stl_12}}{{stl_7}}'łączy zdania lub ich części; wprowadzany fragment tekstu wynika z fragmentu poprzedniego, jest jego konsekwencją': {{/stl_7}}{{stl_10}}Ja nakarmię dzieci, a ty możesz odpocząć. Rodzice piją, a dzieci zeszły na złą drogę. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}\ {{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_13}}a III {{/stl_13}}{{stl_8}}mod. {{/stl_8}}{{stl_7}}'tym słowem mówiący wyraża swój emocjonalny stosunek do treści zdania': {{/stl_7}}{{stl_10}}A ile było gadania! A to łobuz! A nie mówiłem?! {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}\ {{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_13}}a IV {{/stl_13}}{{stl_8}}oper. met. {{/stl_8}}{{stl_7}}'w dialogu mówionym zapowiada wypowiedź jednego z partnerów, jest wstępem do mówienia, często sygnalizuje zmianę osób w dialogu (mówiący – słuchający) ': {{/stl_7}}{{stl_10}}A: – Cześć, gdzie idziesz? B: – A, do pracy. A: – A gdzie wy macie ten instytut, Urszula? B: – A dosyć blisko. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}\ {{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_13}}a V {{/stl_13}}{{stl_8}}muz. {{/stl_8}}{{stl_7}}'szósty dźwięk gamy C-dur'{{/stl_7}}{{stl_17}}ZOB. {{/stl_17}}{{stl_7}}od a do z {{/stl_7}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.